De sterke verkeersdeelnemer vs. de zwakke verkeersdeelnemer

De sterke verkeersdeelnemer vs. de zwakke verkeersdeelnemer Risicoaansprakelijkheid Velen zullen het er over eens zijn dat zij die op de fiets of te voet zijn, extra bescherming verdienen wanneer het komt tot een ongeluk met een gemotoriseerd voertuig. Dit is ook bij wet zo geregeld. Art. 185 Wvw regelt namelijk de bescherming van de zwakkere […]

Arbeidsongeschikt door een hondenbeet – kan de werkgever de loonschade verhalen?

Arbeidsongeschiktheid door een hondenbeet – kan de werkgever de loonschade verhalen? Aansprakelijkheid Mevrouw Janssen is een groot hondenliefhebber. In haar vrije tijd doet zij niets liever dan hondentrainingen geven. Op een dag wordt haar gevraagd om Levi te trainen. Haar wordt verteld dat Levi slecht luistert en agressief naar mensen uit kan vallen, maar mevrouw […]

Voorschot bij letselschade

Voorschot bij letselschade In principe zal uw letselschadezaak pas bij een medische eindtoestand worden afgewikkeld. Hiervan is sprake wanneer iemand restloos is hersteld of wanneer er geen wezenlijke veranderingen, zijnde verbeteringen of verslechteringen, in het herstel meer te verwachten zijn. U kunt zich voorstellen dat daar enige tijd overheen kan gaan. Hoogstwaarschijnlijk maakt u als […]

Inzittendenverzekering

Inzittendenverzekering Eigen schade dragen De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in de Monitor Verkeersveiligheid 2019 geconcludeerd dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Zowel de verkeersdoden als het aantal ernstig verkeersgewonden is toegenomen in de periode 2014-2018.

Arbeidsongevallen en de Inspectie SZW

Arbeidsongevallen en de Inspectie SZW Gezondheids- en veiligheidsrisico’s Werkgevers zijn verplicht zijn om in kaart te brengen welke gezondsheids- en veiligheidsrisico’s er in hun bedrijf zijn. Vervolgens moet de werkgever een plan van aanpak opstellen welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk te verminderen. Desondanks zijn er nog […]