LR Letselschade neemt u mee op reis

LR Letselschade neemt u mee op reis Ongeval in Nederland met buitenlands voertuig Als u onverhoopt in Nederland wordt aangereden door een buitenlands voertuig is in principe het Nederlands rechtsstelsel van toepassing. Op grond van Europese regelgeving kunt u dan een Nederlandse vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar aanspreken. Alle verzekeringsmaatschappijen in de EU hebben een […]

Gemiste zwarte inkomsten

Gemiste zwarte inkomsten Legale of illegale weg Het kan zijn dat een slachtoffer zwart bijverdiende, of een deel van het loon zwart kreeg uitbetaald. De meningen zijn verdeeld of met inkomsten uit niet fiscaal-geregistreerde werkzaamheden rekening moet worden gehouden bij het bepalen van het verlies aan verdienvermogen. Als zwarte inkomsten zijn verkregen langs legale weg, […]

De situatie met en zonder ongeval

De situatie met en zonder ongeval De formule Bij de begroting van de schade wordt uitgegaan van de formule ZO – MO = schade. ZO staat voor de situatie zonder ongeval, en de MO staat voor de situatie met (of na) ongeval. De formule is eenvoudig, maar de uitwerking vaak niet. De toekomst is namelijk […]

Wat is loonschade?

Wat is loonschade? Regresrecht Als een werknemer door toedoen van een ander geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, dan lijdt de werkgever loonschade. De werknemer kan dan zijn werkzaamheden niet meer geheel of gedeeltelijk uitoefenen, maar het loon moet wel geheel of gedeeltelijk doorbetaald worden door de werkgever. De loonschade is door de werkgever  dan verhaalbaar […]

Wat is smartengeld?

Wat is smartengeld? Historie In de zeventiende eeuw, ook wel de Gouden Eeuw genoemd, werd door rechtsgeleerde Hugo de Groot al geschreven over de wenselijkheid van smartengeld. Toch duurde het nog tot 1943 voordat het recht hebben op smartengeld werd erkend. De Hoge Raad kende namelijk in het arrest ​Van Kreuningen/Bessem​ uit 1943 voor het eerst een immateriële schadevergoeding […]

Het slachtoffer staat centraal

Het slachtoffer staat centraal Het ongeval Een ongeval is een drama. Ook een klein ongeluk kan een grote klap zijn, zowel lichamelijk als mentaal. Soms is er sprake van blijvende invaliditeit. Soms is er zelfs sprake van een partner die is overleden, of zijn er achtergebleven minderjarige kinderen.

Hoe verloopt een letselschadezaak in het algemeen?

Hoe verloopt een letselschadezaak in het algemeen? Aansprakelijkheid / Polisdekking Allereerst moet vast komen te staan dat een wederpartij aansprakelijkheid erkent voor uw schade of dat een verzekeraar polisdekking biedt voor uw schade. Pas na vaststelling van de aansprakelijkheid respectievelijk polisdekking, komt vergoeding van uw schade in beeld.

Overlijdensschade, shockschade en affectieschade

Overlijdensschade Overlijdensschade is de schade die de nabestaanden van een overleden slachtoffer kunnen claimen op grond van hun persoonlijke schade ten gevolge van een ongeval. Wanneer het slachtoffer meteen na het ongeval komt te overlijden, kan er geen immateriële schade oftewel smartengeld geclaimd worden. De situatie is echter anders indien het slachtoffer het ongeval in […]

Het Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer Vijf basisvoorwaarden Heeft u door een motorrijtuig schade geleden en is de bestuurder aansprakelijk, dan kunt u bij het Waarborgfonds een verzoek om schadevergoeding indienen. Er zijn wel een vijftal basisvoorwaarden:

Arbeidsongeval en de zzp’er

Arbeidsongeval en de zzp’er Werkgeversaansprakelijkheid Tot 1 januari 1999 was de werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek beperkt tot de schade die een werknemer oploopt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Inmiddels bestaat er een stuk meer diversiteit op de arbeidsmarkt, waardoor alleen rechtsbescherming voor werknemers met een arbeidsovereenkomst niet meer […]