Hoe verloopt een letselschadezaak in het algemeen? (november 2020)

Hoe verloopt een letselschadezaak in het algemeen? Aansprakelijkheid / Polisdekking Allereerst moet vast komen te staan dat een wederpartij aansprakelijkheid erkent voor uw schade of dat een verzekeraar polisdekking biedt voor uw schade. Pas na vaststelling van de aansprakelijkheid respectievelijk polisdekking, komt vergoeding van uw schade in beeld.

Overlijdensschade, shockschade en affectieschade (november 2020)

Overlijdensschade Overlijdensschade is de schade die de nabestaanden van een overleden slachtoffer kunnen claimen op grond van hun persoonlijke schade ten gevolge van een ongeval. Wanneer het slachtoffer meteen na het ongeval komt te overlijden, kan er geen immateriële schade oftewel smartengeld geclaimd worden. De situatie is echter anders indien het slachtoffer het ongeval in […]

Het Waarborgfonds Motorverkeer (november 2020)

Het Waarborgfonds Motorverkeer Vijf basisvoorwaarden Heeft u door een motorrijtuig schade geleden en is de bestuurder aansprakelijk, dan kunt u bij het Waarborgfonds een verzoek om schadevergoeding indienen. Er zijn wel een vijftal basisvoorwaarden:

Begroting van schade (oktober 2020)

Begroting van schade Het juridische uitgangspunt is dat letselschadeslachtoffers de bewijslast dragen met betrekking tot de omvang van de schade. Bij het begroten van de schade moet in principe worden uitgegaan van de concrete omstandigheden waarin het slachtoffer verkeert. Het slachtoffer dient door middel van het vergoeden van de schade zoveel mogelijk in de financiële […]

De sterke verkeersdeelnemer vs. de zwakke verkeersdeelnemer (april 2020)

De sterke verkeersdeelnemer vs. de zwakke verkeersdeelnemer Risicoaansprakelijkheid Velen zullen het er over eens zijn dat zij die op de fiets of te voet zijn, extra bescherming verdienen wanneer het komt tot een ongeluk met een gemotoriseerd voertuig. Dit is ook bij wet zo geregeld. Art. 185 Wvw regelt namelijk de bescherming van de zwakkere […]

Arbeidsongeschikt door een hondenbeet – kan de werkgever de loonschade verhalen? (april 2020)

Arbeidsongeschiktheid door een hondenbeet – kan de werkgever de loonschade verhalen? Aansprakelijkheid Mevrouw Janssen is een groot hondenliefhebber. In haar vrije tijd doet zij niets liever dan hondentrainingen geven. Op een dag wordt haar gevraagd om Levi te trainen. Haar wordt verteld dat Levi slecht luistert en agressief naar mensen uit kan vallen, maar mevrouw […]

Voorschot bij letselschade (april 2020)

Voorschot bij letselschade In principe zal uw letselschadezaak pas bij een medische eindtoestand worden afgewikkeld. Hiervan is sprake wanneer iemand restloos is hersteld of wanneer er geen wezenlijke veranderingen, zijnde verbeteringen of verslechteringen, in het herstel meer te verwachten zijn. U kunt zich voorstellen dat daar enige tijd overheen kan gaan. Hoogstwaarschijnlijk maakt u als […]

Inzittendenverzekering (maart 2020)

Inzittendenverzekering Eigen schade dragen De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in de Monitor Verkeersveiligheid 2019 geconcludeerd dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Zowel de verkeersdoden als het aantal ernstig verkeersgewonden is toegenomen in de periode 2014-2018.

Arbeidsongeval en de Inspectie SZW (maart 2020)

Arbeidsongeval en de Inspectie SZW Gezondheids- en veiligheidsrisico’s Werkgevers zijn verplicht zijn om in kaart te brengen welke gezondsheids- en veiligheidsrisico’s er in hun bedrijf zijn. Vervolgens moet de werkgever een plan van aanpak opstellen welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk te verminderen. Desondanks zijn er nog […]