Het Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer Vijf basisvoorwaarden Heeft u door een motorrijtuig schade geleden en is de bestuurder aansprakelijk, dan kunt u bij het Waarborgfonds een verzoek om schadevergoeding indienen. Er zijn wel een vijftal basisvoorwaarden:

Arbeidsongeval en de zzp’er

Arbeidsongeval en de zzp’er Werkgeversaansprakelijkheid Tot 1 januari 1999 was de werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek beperkt tot de schade die een werknemer oploopt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Inmiddels bestaat er een stuk meer diversiteit op de arbeidsmarkt, waardoor alleen rechtsbescherming voor werknemers met een arbeidsovereenkomst niet meer […]

Begroting van schade

Begroting van schade Het juridische uitgangspunt is dat letselschadeslachtoffers de bewijslast dragen met betrekking tot de omvang van de schade. Bij het begroten van de schade moet in principe worden uitgegaan van de concrete omstandigheden waarin het slachtoffer verkeert. Het slachtoffer dient door middel van het vergoeden van de schade zoveel mogelijk in de financiële […]

De sterke verkeersdeelnemer vs. de zwakke verkeersdeelnemer

De sterke verkeersdeelnemer vs. de zwakke verkeersdeelnemer Risicoaansprakelijkheid Velen zullen het er over eens zijn dat zij die op de fiets of te voet zijn, extra bescherming verdienen wanneer het komt tot een ongeluk met een gemotoriseerd voertuig. Dit is ook bij wet zo geregeld. Art. 185 Wvw regelt namelijk de bescherming van de zwakkere […]

Arbeidsongeschikt door een hondenbeet – kan de werkgever de loonschade verhalen?

Arbeidsongeschiktheid door een hondenbeet – kan de werkgever de loonschade verhalen? Aansprakelijkheid Mevrouw Janssen is een groot hondenliefhebber. In haar vrije tijd doet zij niets liever dan hondentrainingen geven. Op een dag wordt haar gevraagd om Levi te trainen. Haar wordt verteld dat Levi slecht luistert en agressief naar mensen uit kan vallen, maar mevrouw […]

Voorschot bij letselschade

Voorschot bij letselschade In principe zal uw letselschadezaak pas bij een medische eindtoestand worden afgewikkeld. Hiervan is sprake wanneer iemand restloos is hersteld of wanneer er geen wezenlijke veranderingen, zijnde verbeteringen of verslechteringen, in het herstel meer te verwachten zijn. U kunt zich voorstellen dat daar enige tijd overheen kan gaan. Hoogstwaarschijnlijk maakt u als […]

Inzittendenverzekering

Inzittendenverzekering Eigen schade dragen De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in de Monitor Verkeersveiligheid 2019 geconcludeerd dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Zowel de verkeersdoden als het aantal ernstig verkeersgewonden is toegenomen in de periode 2014-2018.

Arbeidsongeval en de Inspectie SZW

Arbeidsongeval en de Inspectie SZW Gezondheids- en veiligheidsrisico’s Werkgevers zijn verplicht om in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in hun bedrijf zijn. Vervolgens moet de werkgever een plan van aanpak opstellen welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk te verminderen. Desondanks zijn er nog altijd […]